National VET Team szakértők

Ismerje meg a National VET Team hazai szakértőit!

Dr. Szabó Csilla Marianna

A National VET Team koordinátora, a Tempus Közalapítvány dolgozója.

Egész pályáját az oktatás különböző szektoraiban töltötte. Első végzettsége magyar-orosz nyelv és irodalom szakos tanár és bölcsész, melyet követte az angol nyelv és irodalom szakos tanári és bölcsészdiploma. Iskolarendszerű tanulmányait Neveléstudományi PhD fokozattal zárta az ELTE Pedagógia és Pszichológia Karán, disszertációjának témája a serdülők szerhasználata volt. Pályáját a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban kezdte; majd sok éves tanári és osztályfőnöki munka után a Kodolányi János Egyetemen dolgozott először a Lektorátuson, majd a Neveléstudományi tanszéken, valamint ezekkel párhuzamosan az Iskolacentrum vezetője lett. A felsőoktatás után megismerkedett a szakképzéssel is:
a dunaújvárosi székhelyű Térségi Integrált Szakképző Központ vezetője lett; ebben a munkakörben 12 szakképző intézményt koordinált. A TISZK megszűnése után a Dunaújvárosi Egyetemen kezdett el dolgozni docensként, ahol 2015-ben a Tanárképző Központ főigazgatója lett. Az egyetemen több hazai és nemzetközi projektben tevékenykedett, és minden évben részt vett európai és Európán kívüli Erasmus oktatói mobilitási programokban. 2006 óta számos hazai és nemzetközi konferencián tartott előadást magyar és angol nyelven, tanulmányai folyóiratokban és tanulmánykötetekben jelentek meg.
Kutatási témája a Z generáció viselkedési és ismeretszerzési szokásai.
A Tempus Közalapítványnál 2021 augusztusa óta dolgozik.

Dr. Szabó Csilla Marianna önéletrajza
Cservék Judit

Okleveles közgazdászként végzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2016-ban. Ezt követően a Budapesti Értéktőzsde munkatársaként nemcsak a hazai tőzsdei élet működésébe tekinthetett bele, de számos, a hazai KKV-k fejlesztését szolgáló intézkedés megvalósításában is részt vett. Bár az oktatási terület nem volt ismeretlen számára, hiszen mind a tőzsdei, mind pedig az egyetemi évek alatt foglakozott már vele, de komolyabban 2019 év elejétől folyt bele a képzési-oktatási rendszerek strukturális vetületébe.
Ennek köszönhetően aktív részese volt a 2020. január 1-jétől hatályos felnőttképzési rendszer kialakításának, vezette az átalakítást támogató programot. Azóta felnőttképzési szakpolitikai tanácsadóként tevékenykedik, melynek keretében többek között jogalkotói támogatói feladatokat, valamint a felnőttképzési támogatási rendszer kialakítását és megvalósítását érintő feladatokat lát el, mind az ITM, az NSZFH, mind pedig a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal számára.

Cservék Judit önéletrajzadr. Fekete Boglárka

Tanulmányait jogi és közgazdasági területen végezte. Előbb jogásszá és kereskedelem-marketing szakos közgazdásszá vált, majd a két képzés közös metszetét keresve nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon szerzett mesterdiplomát. Pályafutását jogi területen kezdte a hazai közigazgatásban, majd a magánszférában kamatoztatta tudását. Mintegy hat éve párhuzamosan építi karrierjét az állami szférában, illetve a pályázati és képzési magánszektorban. Vizsgaközpont vezetőként, illetve szakmai igazgató-helyettesként a KSZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikumban széleskörű rálátást szerzett a hazai szakképzési folyamatokra és annak változásaira. Az Európai Unió által kínált, oktatáshoz kapcsolódó programok mentén széleskörű projektmenedzseri tapasztalatokkal rendelkezik. Mindkét területen eredményesen tudja alkalmazni a másik tevékenységből származó tudást és megszerzett készségeket. Munkája során igyekszik átfedéssel alkalmazni jogi és közgazdasági ismereteit, menedzseri kompetenciáit folyamatosan fejleszti. Anyanyelve mellett angol nyelven beszél, munkaköreinek megfelelő szakmai idegennyelvtudással.

dr. Fekete Boglárka önéletrajzaMarton József 

Villamosipari műszaki tanár, pedagógiai előadó, menedzser-gazdasági mérnök, közoktatási vezető. 1980-ban a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán mérésvezető tanárként kezdte pályáját. 1983-tól dolgozik Békéscsabán a Trefort Ágoston Szakképző Iskolában,
majd jogutódjában a Békéscsabai Központi Szakképző Iskolában. Először szakmai tanárként tevékenykedett, majd 1988-tól 3 éven keresztül az Ipari Minisztérium, majd az NSZFI szakfelügyelői csoportjának is tagja volt. 1991-től az intézmény vezetőjeként dolgozott.
Több országos innovációban is részt vett, majd a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát vezette. Jelenleg a Gál Ferenc Egyetem Technikumának igazgató helyettese, pályázati referense. Szakképzési és felnőttképzési szakértő. 2001-től minőségbiztosítási szakértő, az NSZFH EQAVET referencia pont szakértője, 2015-től a Tempus Közalapítványnak az  ECVET, illetve 2021-től a National VET Team szakértőjeként is dolgozik. Számos Erasmus KA1 és KA2 projekt kidolgozásában és megvalósításában szerzett tapasztalatot. Szakértőként az ECVET és EQAVET Network PLA éves rendezvényein képviselte hazánkat. 2016-tól a Gál Ferenc Egyetem címzetes docense.

Marton József önéletrajza
Molnárné Stadler Katalin

TQM szakközgazdász, minőségirányítási és minőségfejlesztési szakértő, tanácsadó.

30 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik a minőségbiztosítás, a minőségirányítás és a minőségfejlesztés területén, hazai és nemzetközi viszonylatban. Projektvezetőként és minősített tanácsadóként sokéves tapasztalatot szerzett minőségügyi, gazdaságfejlesztési és üzletvezetési projektirányításban és tanácsadásban, különböző ágazatokban; több hazai és EU-s projekt megvalósításában vett részt. 2000 óta meghatározó szerepet tölt be az oktatás-képzés minőségének fejlesztését célzó tevékenységek szakmai irányításában, szakértői támogatásában és megvalósításában a köznevelés, a felsőoktatás és kiemelten a szakképzés területén. 2005-től Magyarország hivatalos szakértő képviselője az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Hálózatban. 2007-ben a Hálózat Igazgatóságának tagjává választották, ezt a tisztséget a mai napig betölti. 2010-től a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalban működő Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Pont szakértőjeként, szakmai vezetőjeként tevékenykedik. A minőségügy területén folytatott eredményes szakmai munkásságáért az ISO 9000 Fórum „A Minőségért” egyéni vándordíjjal tüntette ki.

Molnárné Stadler Katalin önéletrajzaMüller Helga

Tanári, informatikai és MBA végzettséggel hazai és multinacionális cégek sikeres szervezeteinek felépítésében, hatékonyságnövelésében, nemzetközi projektek menedzsmentjében szerezett tapasztalatot. Fő szakterületei a képzés és az informatika, amelyek metszéspontjában több e-learning felület fejlesztését vezette. Érdeklődése az utóbbi években a webes és mobil technológiák oktatási alkalmazása felé fordult, több nemzetközi mobil applikáció fejlesztési projektet felügyelte. Évi 10.000 résztvevőt oktató felnőttképzési intézmény vezetője. A felnőttképzési szakértői rendszernek annak indulása óta tagja, a szak- és felnőttképzés terén aktív szakértői tevékenységet végez. Erasmus mobilitási, akkreditációs és stratégiai együttműködési pályázatok szakértője, számos projektet kísér a pályázati szakasztól a megvalósításig. Hazai és nemzetközi programok előadója.
Hisz az emberi értékekben, a bizalom és az együttműködés erejében, mindennapi munkájában az esélyegyenlőség és felzárkózás oktatáson keresztül való támogatásán fáradozik.

Müller Helga önéletrajzaPalencsárné Kasza Marianna

Szakképzési és felnőttképzési szakértőként dolgozik jelenleg szakképzés-fejlesztési területeken. A Digitális Jólét Nonprofit Kft. munkatársaként vesz részt a szakképzés és a felnőttképzés digitalizációját támogató fejlesztésekben. Az ECVET szakértői hálózatban 8 évet dolgozott annak megalakulásától kezdve, majd 2021-től folytatja a munkát az újonnan megalakult National VET Team tagjaként, amire nagyon büszke. 26 évet dolgozott a szakképzésben, ahol oktatótól tagintézményvezetőig minden pozíciót betöltött. Okleveles közgazdásztanár, szakvizsgázott pedagógus közoktatásvezetői területen, német nyelv és irodalom szakos tanár, emellett vendéglátóipari üzemgazdász végzettséggel is rendelkezik.
A folyamatos önképzés és továbbképzés nagyon fontos számára, melyet szakmai tudásának megújításához és szinten tartásához folyamatosan felhasznál. 2009-től végez szakértői munkákat. Országos fejlesztésekben vesz részt:

  • Képzési és kimeneti követelmények és programkövetelmények fejlesztésénél vezető szakértői feladatok ellátása, szakmák digitális kompetencia készletének meghatározása.
  • Pályázatokban szakértői feladatok ellátása.
  • Tréningek továbbképzések kidolgozás és megtartása a szakképzésben dolgozó oktatók számára.

Mottója: „Csak két nap van az évben, mikor semmit sem tehetsz. Az egyik a tegnap, a másik a holnap.” (Dalai láma)

Palencsárné Kasza Marianna önéletrajza
Rozmán Éva

Rozmán Éva 12 éve az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium igazgatója. Tanári pályáját 1990-ben kezdte meg, matematika-fizika-informatika szakos tanárként, később közgazdász diplomával bővítette szakmai tudását. Vállalati területen szerzett szakmai tapasztalatával különös figyelmet fordított a szakképzés gyakorlatiasabbá tételére. A nemzeti ECVET teamben kezdetektől, 2013-tól dolgozott, elsősorban a külföldi szakmai gyakorlatoknál használt tanulási eredmény alapú munkaprogram hazai implementációjának, valamint a szakmai gyakorlatok minőségének fejlesztési lehetőségein. Több nemzetközi konferenciákon, workshopon, PLA-n képviselte Magyarországot, és mutatta be a magyar szakképzés jó gyakorlatait. Szaktanácsadó, az IKK minősített szakértője.

Rozmán Éva önéletrajzaTóth Éva

A BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum angol szakos oktatója, a Modern Iskola oktatási szakportál főszerkesztője, eTwinning nagykövet Budapest régióban. Mindig is a szakképzésben dolgozott – korábban 6 évig tanított hátrányos helyzetű diákokat, amely időszak alatt rengeteget tanult tőlük, és mindig hálás lesz ezekért az évekért. Aktív részese a Digitális Témahét és a Kódolás Hete programoknak is projektvezetőként. A projektpedagógia remek lehetőséget ad arra, hogy a tantárgyak ötvözésével a diákok 21. századi készségeit fejlessze. Ezért is örül annak, hogy immár második éve "IKT projektmunka" tantárgy néven tanórai keretek között is lehetősége van együtt dolgozni a tanulókkal.

Projektjei a szakképzéshez köthetőek, ezt különösen fontosnak tartja, hiszen a szakképzésben tanulóknak nagy szükségük van arra a 21. századi készségeket fejlesztő kooperatív munkára, melynek tökéletes teret adnak a témahetek vagy az eTwinning program. Ezért is tekint a projektekre egyfajta hídként az iskola és a munka világa között. Tapasztalata szerint, hiába van nagy igény a digitális módszerekkel támogatott oktatás bevezetésére az iskolákban, sokszor a megfelelő szakmai támogatás vagy háttér hiányában az oktatók bele sem mernek vágni a kísérletezésbe. Szívesen tart gyakorlatias, akár már másnap a tanterembe vihető előadásokat, műhelymunkákat, melyek az eTwinninghez és a projektpedagógiához köthetőek.

Tóth Éva önéletrajzaTóth Judit Emma

Okleveles közgazdász, vállalkozási ismeretek tanár, belső auditor, a Nemzetek Európája Karrierprogram első évfolyamának végzett hallgatója. Lételeme a tanulás, a folyamatos fejlődés, három idegen nyelven (angol, német, francia) beszél, francia szaknyelvi tolmács végzettséggel rendelkezik. Számos hazai és Európai Uniós oktatási és fejlesztési projektben vett részt projektvezetőként.
Pedagógus család gyermekeként mindig is fontos szerepet töltött be életében az oktatás, pár éves rendezvényszervezői munka után, 2013-ban kezdett el az agrárszakképzésben dolgozni, ahol hamar bekapcsolódott az Erasmus+ programokba, először kísérőtanárként, majd 2016-tól 4 iskola, 2020 óta pedig 11 iskola nemzetközi koordinátoraként segíti a diákokat és a kollégákat abban, hogy nemzetközi tapasztalatokat szerezzenek Ezért a munkájáért 2022-ben Miniszteri elismerő oklevelet kapott Dr. Nagy István agrárminisztertől.
36 országban, 4 kontinensen járt már, melynek köszönhetően kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerre tett szert. 2022-ben az Erasmus+ program 35. évfordulója alkalmából a Tempus Közalapítvány az Erasmus+ egyik arcának választotta, aminek köszönhetően két alkalommal is képviselte Magyarországot Brüsszelben, különböző tanácskozásokon.

Tóth Judit Emma önéletrajza