Az Európai Szakoktatási és Szakképzési Keretrendszer

Mi az ECVET?

Az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET) célja a formális, nemformális és informális utakon megszerzett tudás, készségek és kompetenciák európai szintű elismerése a szakképzésben. A kreditrendszer olyan szemléletmódot honosított meg a szakképzésben, amely egyszerre nyitja meg az utat a különböző tanulási környezetekben (másik országban vagy munkahelyi környezetben) szerzett tanulási eredmények elismerésére, és teszi lehetővé az oktatásban érintett és érdekelt célcsoportok közötti dialógust a diákok szakmai képzésének fejlesztése érdekében.

Tanulási eredmények alkalmazásának előnyei

A tanulási eredmények meghatározzák az oktatási folyamat eredményességét. Világos, értelmezhető, kézzel fogható információkat nyújtanak a tanulók, a szülők, a tanárok, intézményvezetők és munkaadók számára.  

Szemléletváltás a szakképzésben

A képesítések hazai és európai elismertethetőségét, átláthatóságát és összehasonlíthatóságát a tanulási eredmény, mint közös „nyelv” teremti meg. 

Az ECVET mobilitási modell

Mobilitás előtt

Az együttműködési megállapodásról, a tanulási eredmények írásáról és a tanulási megállapodásról.

Mobilitás alatt

A mobilitási gyakorlat értékelése és a szakmai gyakorlat igazolása.

Mobilitás után

ECVET eszközök a szakmai gyakorlat elismerésére.

Szakmai anyagok

Kiadványok

Szakmai cikkek és kiadványok a szakképzés területéről.

Tanulmányok

Szakértők által készített elemzések, műhelymunka bemutatások a hazai és nemzetközi szakmai gyakorlatok témájában.