Pályázati kategóriák a köznevelési szektorban

Az Erasmus+ program keretében mobilitási (KA1) és partnerségi (KA2) projektek

Az Erasmus+ program keretében a köznevelési-, illetve a köznevelés terén aktív intézmények szakmai fejlesztési céljaik elérése érdekében mobilitási (KA1) és partnerségi (KA2) projektek megvalósításához kérhetnek támogatást. 

A mobilitási pályázatokban a külföldi mobilitás a projekt fő eleme, a legfontosabb tanulási alkalom, az összes többi projekttevékenység ennek előkészítését, illetve az ennek során szerzett tapasztalatok hasznosítását és terjesztését szolgálja. A partnerségi projektekben a partnerek együttműködésén, a projektmunkán van a hangsúly, a külföldi mobilitás ennek az együttműködésnek a támogatását szolgálja.

Tapasztalattól és szervezeti kapacitástól függetlenül minden szervezet számára kínál lehetőségeket az Erasmus+ program, valamint minden pályázónak lehetőséget biztosít a fokozatos fejlődésre, egyre összetettebb projektek megvalósítására.


Mobilitási projektek (KA1)

Az Erasmus+ prioritása 2021-2027 között a program hozzáférhetőségének elősegítése, az oktatás és képzés különböző szintjein működő intézményeknek is lehetőségük van bekapcsolódni a programba.

A nemzetközi projektekkel még csak ismerkedők választhatják a rövid futamidejű mobilitási (KA1) projektek pályázattípust; a tapasztaltabb pályázók pedig akkreditációt szerezhetnek, és ezáltal több éven át egyszerűsített módon hívhatnak le forrásokat mobilitási terveik megvalósításához. A programba konzorciumi partnerként vagy fogadó intézményként is be lehet csatlakozni, amelyhez nem szükséges az önálló pályázás.

Erasmus-akkreditáció (KA120)

Pályázattípus célja

A pályázattípus célja az oktatás és tanulás európai dimenziójának megerősítése, a képzés és az oktatás minőségének javítása Európában, illetve hozzájárulni az európai oktatási térség erősítéséhez A sikeres pályázók egy hosszú távra (2027 végéig) szóló tanúsítványt nyernek el, melynek birtokában a köznevelési intézmények magas színvonalú mobilitási projektek megvalósításán keresztül tudják támogatni oktatási céljaikat és az intézményekben dolgozók, tanulók szakmai fejlődését.

Pályázásra jogosultak köre

A pályázó intézménynek/szervezetnek legalább két év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie abban a szektorban, amelyben akkreditációs pályázatot kíván benyújtani.

Köznevelés:

a) Iskola előtti, általános iskolai vagy középiskolai szinten általános képzést nyújtó iskolák:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott, alábbi köznevelési intézmények jogosultak pályázatot benyújtani:

 1. az óvoda,
 2. az általános iskola,
 3. a gimnázium,
 4. a szakgimnázium,
 5. a szakiskola,
 6. a készségfejlesztő iskola,
 7. az alapfokú művészeti iskola,
 8. a kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola,
 9. a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
 10. a kollégium,
 11. a kiegészítő nemzetiségi óvoda,

b) Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a köznevelés területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények, így különösen: 

 1. tankerületi központok,
 2. köznevelési intézmények egyéb fenntartói (felsőoktatási intézmény, egyházi jogi személy, vallási egyesület, települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat vagy az Nkt. szerinti egyéb fenntartó),
 3. Az Nkt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott alábbi köznevelési intézmények:
 • pedagógiai szakszolgálati intézmények,
 • pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények.

A többcélú köznevelési intézmények és a szakképzési centrumok jogosultak köznevelési mobilitási pályázatot benyújtani, amennyiben köznevelési (alap)feladatot is ellátnak. Ebben az esetben kizárólag a köznevelési tevékenységekben érintett diákok és munkatársak lehetnek köznevelési mobilitási tevékenység résztvevői.

Köznevelési intézmények fenntartói csak a köznevelési feladatuk ellátásához kapcsolódó tevékenységekkel pályázhatnak köznevelési mobilitási pályázatokban. A projektek résztvevői csak a köznevelési feladatellátással foglalkozó munkatársak lehetnek, illetve az általuk benyújtott konzorciumi pályázatok esetén a konzorciumban részt vevő köznevelési intézményeik tanulói és munkatársai.

Az a) pontban felsorolt intézmények esetén a pályázónak önálló székhellyel és OM azonosítóval kell rendelkeznie. Tagintézmény önállóan nem nyújthat be pályázatot.

Erasmus-akkreditáció birtokában várhatóan megvalósítható tevékenységek

Munkatársak mobilitása 

 • szakmai látogatás (2-60 nap)
 • oktatási tevékenység (2-365 nap)
 • kurzuson és tréningen való részvétel (2-30 nap)

Diákok mobilitása 

 • csoportos mobilitási tevékenység (2-30 nap)
 • rövid távú  mobilitási tevékenység (10-29 nap)
 • hosszú távú  mobilitási tevékenység (30-365 nap)

Egyéb támogatható tevékenységek 

 • szakértők fogadása (2-60 nap)
 • gyakorló tanárok fogadása (10-365 nap)
 • előkészítő látogatások

A pályázatok beadásának határideje: 2024. október 1. (déli 12:00 óra)

További információ

Akkreditált intézmények költségvetés igénylő pályázata

Pályázattípus célja

Az Erasmus-akkreditációt elnyert szervezetek az akkreditáció érvényességi ideje alatt saját szektorukban egyszerűsített módon juthatnak pénzügyi támogatáshoz a mobilitási pályázati kategórián (KA1) belül. A tevékenységek megvalósításához külön támogatás-igénylő pályázatot (KA121) kell benyújtaniuk.

Pályázásra jogosultak köre

Az Erasmus akkreditációt elnyert szervezetek.

Támogatható tevékenységek

Munkatársak mobilitása

 • Szakmai látogatás (job shadowing) 
  • megvalósítható egy programországban lévő köznevelési intézményben
  • a tevékenység hossza 2-60 nap
 • Oktatási tevékenység 
  • megvalósítható egy programországban lévő köznevelési intézményben
  • a tevékenység hossza 2-365 nap
 • Kurzuson való részvétel
  • megvalósítható egy programországban lévő kurzusszervező intézményben vagy bármely szervezetnél, mely aktív az oktatás és képzés területén
  • a tevékenység hossza 2-30 nap

Diákok mobilitása

 • Csoportos mobilitási tevékenység
  • minimum 2 diák/csoport
  • küldő intézmény biztosít felnőtt kísérőt
  • közösen tanulhatnak egy programországban lévő köznevelési intézményben, vagy más szervezetben
  • minden esetben két ország diákjainak meg kell jelennie a közös tevékenységekben
  • a tevékenység hossza 2-30 nap
 • Rövid távú mobilitási tevékenység
  • egyéni tanulási programot meg kell határozni
  • egy köznevelési intézményben 
  • a tevékenység hossza 10-29 nap, kevesebb lehetősséggel rendelkező résztvevők esetén minimum 2 nap

Egyéb tevékenységek

 • Szakértők fogadása
  • tevékenység hossza 2-60 nap
 • Gyakorló tanárok fogadása
  • tevékenység hossza 10-365 nap
  • fogadó intézmény a tevékenységek költségeit kapja meg
  • küldő intézmény biztosítja a megélhetési, utazási költségeket
 • Előkészítő látogatás
  • nem önálló tevékenység, csak egy mobilitási tevékenységhez kapcsolódóan lehet megvalósítani, indokolt esetben
  • kurzusok esetén nem megvalósítható
  • résztvevők alapvetően munkatársak, hosszútávú mobilitás esetén vagy kevesebb lehetősséggel rendelkező diákok bevonása esetén vonhatóak be diákok is

A pályázatok beadásának határideje: 2024. február 20. (déli 12:00 óra)

További információ  


Rövid futamidejű mobilitási projektek (KA122)

Pályázattípus célja

A rövid futamidejű mobilitási projektek pályázattípus célja a pályázó intézményben dolgozók és tanulók szakmai fejlődésének támogatása az oktatás minőségének fejlesztése és megújítása érdekében. Ebben a pályázattípusban korlátozott a megvalósítható mobilitások száma, egyfajta belépő szintet jelentenek az Erasmus+ programba bekapcsolódni vágyók számára.

Pályázásra jogosultak köre

a) Iskola előtti, általános iskolai vagy középiskolai szinten általános képzést nyújtó iskolák:A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott, alábbi köznevelési intézmények jogosultak pályázatot benyújtani:

 1. az óvoda,
 2. az általános iskola,
 3. a gimnázium,
 4. a szakgimnázium,
 5. a szakiskola,
 6. a készségfejlesztő iskola,
 7. az alapfokú művészeti iskola,
 8. a kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola,
 9. a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
 10. a kollégium,
 11. a kiegészítő nemzetiségi óvoda,

b) Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a köznevelés területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények, így különösen: 

 1. tankerületi központok,
 2. köznevelési intézmények egyéb fenntartói (felsőoktatási intézmény, egyházi jogi személy, vallási egyesület, települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat vagy az Nkt. szerinti egyéb fenntartó),
 3. Az Nkt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott alábbi köznevelési intézmények:
 • pedagógiai szakszolgálati intézmények,
 • pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények.

A többcélú köznevelési intézmények és a szakképzési centrumok jogosultak köznevelési mobilitási pályázatot benyújtani, amennyiben köznevelési (alap)feladatot is ellátnak. Ebben az esetben kizárólag a köznevelési tevékenységekben érintett diákok és munkatársak lehetnek köznevelési mobilitási tevékenység résztvevői.

Köznevelési intézmények fenntartói csak a köznevelési feladatuk ellátásához kapcsolódó tevékenységekkel pályázhatnak köznevelési mobilitási pályázatokban. A projektek résztvevői csak a köznevelési feladatellátással foglalkozó munkatársak lehetnek, illetve az általuk benyújtott konzorciumi pályázatok esetén a konzorciumban részt vevő köznevelési intézményeik tanulói és munkatársai.

Az a) pontban felsorolt intézmények esetén a pályázónak önálló székhellyel és OM azonosítóval kell rendelkeznie. Tagintézmény önállóan nem nyújthat be pályázatot.

Támogatható tevékenységek

Munkatársak mobilitása

 • Szakmai látogatás (job shadowing) 
  • megvalósítható egy programországban lévő köznevelési intézményben
  • a tevékenység hossza 2-60 nap
 • Oktatási tevékenység 
  • megvalósítható egy programországban lévő köznevelési intézményben
  • a tevékenység hossza 2-365 nap
 • Kurzuson való részvétel
  • megvalósítható egy programországban lévő kurzusszervező intézményben vagy bármely szervezetnél, mely aktív az oktatás és képzés területén
  • a tevékenység hossza 2-30 nap

Diákok mobilitása

 • Csoportos mobilitási tevékenység
  • minimum 2 diák/csoport
  • küldő intézmény biztosít felnőtt kísérőt
  • közösen tanulhatnak egy programországban lévő köznevelési intézményben, vagy más szervezetben
  • minden esetben két ország diákjainak meg kell jelennie a közös tevékenységekben
  • a tevékenység hossza 2-30 nap
 • Rövid távú mobilitási tevékenység
  • egyéni tanulási programot meg kell határozni
  • egy köznevelési intézményben 
  • a tevékenység hossza 10-29 nap, kevesebb lehetősséggel rendelkező résztvevők esetén minimum 2 nap
 • Hosszú távú mobilitási tevékenység
  • egyéni tanulási programot meg kell határozni
  • egy köznevelési intézményben 
  • a tevékenység hossza 30-365 nap 

Egyéb tevékenységek

 • Szakértők fogadása
  • tevékenység hossza 2-60 nap
 • Gyakorló tanárok fogadása
  • tevékenység hossza 10-365 nap
  • fogadó intézmény a tevékenységek költségeit kapja meg
  • küldő intézmény biztosítja a megélhetési, utazási költségeket
 • Előkészítő látogatás
  • nem önálló tevékenység, csak egy mobilitási tevékenységhez kapcsolódóan lehet megvalósítani, indokolt esetben
  • kurzusok esetén nem megvalósítható
  • résztvevők alapvetően munkatársak, hosszútávú mobilitás esetén vagy kevesebb lehetősséggel rendelkező diákok bevonása esetén vonhatóak be diákok is

A projekt időtartama

A projekt futamideje: 6 hónap - 18 hónap.

A megvalósítható mobilitások száma maximum 30, a kísérőszemélyek, és előkészítő látogatások nélkül.

A pályázattípusban évente csak egy pályázat támogatható intézményenként, öt év alatt maximum három projekt lehet támogatott intézményenként.

A pályázatok beadásának határideje: 2024. február 20. (déli 12:00 óra)

További információ 

Együttműködési célú partnerségek (KA2)

Az együttműködési célú partnerségek (KA2) kategória keretében a résztvevő intézmények nemzetközi együttműködések terén szerezhetnek tapasztalatot, erősíthetik kapacitásukat és magas minőségű innovatív módszereket valósíthatnak meg.

Szektorspecifikus prioritások

A köznevelés területén elsőbbséget élvez: 

 • A tanulási hátrány, a korai iskolaelhagyás és az alapkészségek alacsony szintű ismerete elleni küzdelem: E prioritás célja, hogy valamennyi tanuló, különösen a kevesebb lehetőséggel rendelkező tanulók számára lehetővé tegye, hogy sikereket érjenek el. A prioritás magában foglalja a nyomon követést, a veszélyeztetett tanulók korai azonosítását, a nehézségekkel küzdő tanulókra vonatkozó megelőző és korai beavatkozási megközelítéseket, a tanulóközpontúbb megközelítések előmozdítását, a tanulók és tanárok jóllétének és mentális egészségének előmozdítását, valamint az iskolai megfélemlítéssel szembeni védelmet. Az iskolák szintjén ez a prioritás támogatja az oktatás és a tanulás holisztikus megközelítését, valamint az iskolákon belüli valamennyi szereplő, a családok és más külső érdekelt felek közötti együttműködést. Végezetül stratégiai szinten a középpontban az oktatás különböző szakaszai közötti átmenet javítása, az értékelés fejlesztése és az erős minőségbiztosítási rendszerek kialakítása áll.
 • A tanárok, intézményvezetők és egyéb pedagógusok támogatása: Ez a prioritás a tanári szakma gyakorlóit (köztük a tanárképzőket) segíti karrierjük valamennyi szakaszában. Az e prioritás alá tartozó projektek összpontosíthatnak a tanárok alapképzésének javítására, valamint folyamatos szakmai továbbképzésükre, különösen a szakpolitikai keret és a tanári mobilitás konkrét lehetőségeinek javítása révén. A prioritás másik fókusza a tanári pálya vonzóbbá és változatosabbá tétele, valamint a tanári szakmán belül a kiválasztás, a toborzás és az értékelés megerősítése. Végezetül a projektek közvetlenül támogathatják az iskolairányítás szerepének megerősítését, valamint az innovatív oktatási és értékelési módszerek kifejlesztését is.
 • A kulcskompetenciák fejlesztése: Az e prioritás alá tartozó projektek a tantervek közötti együttműködés előmozdítására, az innovatív tanulási megközelítések alkalmazására, a kreativitás fejlesztésére, a tanároknak a kompetenciaalapú tanításban való támogatására, valamint a kulcskompetenciák értékelésének és érvényesítésének fejlesztésére összpontosítanak.
 • A nyelvoktatás és -tanulás átfogó megközelítésének előmozdítása: Ez a prioritás olyan projekteket foglal magában, amelyek célja a nyelvi dimenzió tantervekbe való integrálásának támogatása, valamint annak biztosítása, hogy a tanulók a tankötelezettség során elérjék a megfelelő nyelvi kompetenciaszinteket. Az e prioritás keretében tett erőfeszítések részét képezi az új technológiák nyelvtanulási célú felhasználásának általános érvényesítése is. Végezetül a prioritás olyan projekteket támogat, amelyek segíthetnek nyelvi tudatossággal rendelkező iskolák létrehozásában, és amelyek az iskolák egyre növekvő nyelvi sokszínűségére építenek, például a korai nyelvtanulás és a tudatosság ösztönzése, valamint a kétnyelvű oktatási lehetőségek kidolgozása révén (különösen a határ menti régiókban és olyan területeken, ahol a lakosok egynél több nyelvet használnak).
 • Az érdeklődés és a kiválóság előmozdítása a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika (STEM) és a „STEAM” (természettudományok, technológia, műszaki tudományok, művészetek és matematika) megközelítés terén, valamint a STEM iránti érdeklődés fokozása a lányok körében: Ez a prioritás olyan projekteket támogat, amelyek kulturális, környezeti, gazdasági, tervezési és egyéb kontextusban az interdiszciplináris oktatás révén előmozdítják az oktatás STEM szempontú megközelítését, valamint különösen a lányok STEM iránti érdeklődését. A prioritás magában foglalja a hatékony és innovatív pedagógiák és értékelési módszer kidolgozását és előmozdítását. Ebben az összefüggésben különösen értékes az iskolák, a vállalkozások, a felsőoktatási intézmények, a kutatóintézetek és a tágabb értelemben vett társadalom közötti partnerségek kialakítása. Stratégiai szinten a prioritás a nemzeti STEM-stratégiák kidolgozásának előmozdítását szolgálja.
 • Magas színvonalú koragyermekkori nevelési és gondozási rendszerek kialakítása: Ez a prioritás arra összpontosít, hogy előmozdítsa a kisgyermekkori nevelésre és gondozásra vonatkozó, a magas színvonalú kisgyermekkori nevelésről és gondozásról szóló 2019. évi tanácsi ajánláshoz csatolt uniós minőségi keretrendszerének végrehajtását. Olyan projekteket foglal magában, amelyek támogatják a koragyermekkori nevelés és gondozás szervezésében, irányításában és biztosításában részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók alapképzését és folyamatos szakmai továbbképzését. Emellett a prioritás olyan stratégiák és gyakorlatok kidolgozását, tesztelését és megvalósítását is támogatja, amelyek elősegítik valamennyi gyermek koragyermekkori nevelésben és gondozásban való részvételét, beleértve a kevesebb lehetőséggel rendelkező gyermekeket is.
 • A tanulási eredmények elismerése a határokon átnyúló, tanulási célú mobilitás résztvevői számára: E prioritás célja, hogy elősegítse az automatikus kölcsönös elismerésről szóló tanácsi ajánlás gyakorlati megvalósítását. Támogatja a határokon átnyúló, osztályoknak szóló cserelehetőségek iskolai programokba való beépítését, az iskolák azon kapacitásának kiépítését, hogy külföldi tanulmányi időszakokat szervezzenek tanulóik számára, valamint a különböző országok iskolái közötti hosszú távú partnerségek kialakítását. Stratégiai szinten ennek a prioritásnak az a célja, hogy minden szinten szorosabban bevonja az iskolai hatóságokat az elismerés biztosítására irányuló erőfeszítésekbe, emellett pedig támogatja a külföldi időszakok előkészítésére, nyomon követésére és elismerésére szolgáló eszközök és gyakorlatok kialakítását és megosztását
 • Az innovátorok támogatása az iskolában: Az európai egyetemi stratégiáról szóló bizottsági közleménnyel összhangban a prioritás célja, hogy az induló innovatív vállalkozások vezetőit nagykövetként és mentorként bevonja a fiatalok inspirálásába, és új ötletek és megoldások kidolgozására hívja fel őket.
 • Az európai oktatási és képzési rendszerek ukrajnai háborúra adott válaszának támogatása: Ez a prioritás olyan projekteket támogat, amelyek célja az ukrajnai háború elől menekülő tanulókat és munkatársakat/szakembereket/oktatókat célzó inkluzív pedagógiai megközelítések és munkaalapú gyakorlatok megvalósítása, megosztása és előmozdítása. Az e prioritás alá tartozó projekteknek magas szintű minőségbiztosítási szabályokra és az újonnan érkezők tanulási és képzési környezetbe való beilleszkedése terén szerzett jelentős tapasztalatra kell épülniük. Összpontosíthatnak nyelvi támogatás biztosítására, a kutatás alkalmazására és bővítésére, az ukrán intézményekkel folytatott cserékre, a háború elől menekülő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók pszichoszociális jóllétét támogató bevált gyakorlatok feltárása stb.

Partnerségi együttműködések a köznevelési szektorban (KA220-SCH)

Pályázattípus célja

A partnerségi együttműködések pályázattípus elsődleges célja, hogy lehetőséget adjon az intézmények számára tevékenységük minőségének és relevanciájának növeléséhez, partnerségeik fejlesztéséhez és megerősítéséhez, nemzetközi szinten való működésükhöz szükséges kapacitás növeléséhez, valamint jó gyakorlatok fejlesztéséhez és megosztásához. Az intézmények számára szakmai megújulást is jelenthet, és lehetőséget ad szektorok közti együttműködések kialakítására.

Részletes információ és a hivatalos pályázati felhívás

A projekt időtartama

A partnerségi együttműködések 12-36 hónapos időtartammal és minimum 3 szervezet együttműködésével valósulhatnak meg.  

Pályázásra jogosultak köre

Pályázó lehet bármely programországban székhellyel rendelkező, részt vevő szervezet/intézmény.

Megvalósítható tevékenységek

Bármilyen témájú projekt megvalósítható, ami kapcsolódik a közneveléshez és összhangban van a partnerségi együttműködések pályázattípus célkitűzéseivel.

A pályázatok beadásának határideje

 • 2024. március 5. déli 12 óra (brüsszeli idő szerint)

További információ 


Kis léptékű partnerségek a köznevelési szektorban (KA210-SCH)

Pályázattípus célja

A pályázattípus – a hagyományos partnerségi projektekhez képest – kevesebb nemzetközi tapasztalattal rendelkező pályázók számára is lehetőséget biztosít az Erasmus+ programba való bekapcsolódásra. Alacsonyabb pénzügyi támogatással, rövidebb futamidővel és egyszerűsített adminisztratív előírásokkal a kisebb kapacitású és az Erasmus+ programban még új szervezeteket célozza.

Részletes információ és a hivatalos pályázati felhívás

A pályázat időtartama

A kis léptékű partnerségek 6-24 hónapos futamidővel és minimum 2 szervezet együttműködésével valósulhatnak meg. 

Pályázásra jogosultak köre

Pályázó lehet bármely programországban székhellyel rendelkező, részt vevő szervezet/intézmény.

Megvalósítható tevékenységek

Bármilyen témájú projekt megvalósítható, ami kapcsolódik a közneveléshez és összhangban van a kis léptékű partnerségek pályázattípus célkitűzéseivel.

A pályázatok beadásának határideje

 • 2024. március 5. déli 12 óra (brüsszeli idő szerint)
 • 2024. október 1. déli 12 óra (brüsszeli idő szerint)

További információ


További részletek, a pályázás feltételei és menete a pályázati útmutatóban:

Erasmus+ pályázati útmutató 2024 magyar nyelven