Társadalmi befogadás az ifjúsági szektorban

Az Erasmus+ program egyik fő prioritása

Az ifjúsági szektorban különböző pályázattípusok és kiegészítő támogatások érhetők el olyan szervezetek számára, amelyek kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalokkal foglalkoznak.

Kik a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok? 

  • egészségügyi problémával vagy fogyatékossággal élők
  • tanulási nehézségekkel küzdők
  • különböző kulturális hátterűek, akiket veszélyeztet a hátrányos megkülönböztetés
  • szegénységben élők
  • társadalmi akadályokkal küzdők
  • hátrányos helyzetű térségekben élők

Ifjúsági projektek segítségével életre szóló élményekkel gazdagodhatnak ezek a fiatalok, és valódi változás jöhet életükbe!

Méltányosság mindenkinek

A lehetőségek egyenlő hozzáférhetősége mindenkit megillet. Sajnos vannak fiatalok, akik hátrányból indulnak. Az Erasmus+ program ifjúsági szektora (és az Európai Szolidaritási Testület) éppen ezért kiemelt támogatást nyújt a társaikhoz képest kevesebb lehetőséggel rendelkező fiataloknak, akik egy nemzetközi mobilitási projektben egész életre szóló élményeket szerezhetnek.

Tanulás - másképp!

Egy nemzetközi ifjúsági projekt sokkal többet jelent egy utazásnál: a más kultúrákkal való találkozás a szemeket, szíveket és gondolkodást egyaránt megnyitja. A fiatalok tanulását nemformális módszerekkel történő valódi bevonás segíti elő. A mobilitási projektek a résztvevőkre épülnek, és azokkal a témákkal foglalkoznak, amik leginkább érdeklik őket, így a fiatalok egy bátorító közegben indulhatnak el személyes fejlődésük útján.

Projekttípusok

Az Erasmus+ ifjúsági területén, valamint az Európai Szolidaritási Testület programban számos olyan projektformára lehet pályázni, amik kifejezetten hasznosak lehetnek hátrányos helyzetű fiataloknak:

Lehetőségek fiataloknak

Nemzetközi ifjúsági csere

Különböző országokból érkező fiatalok csoportjainak teremt lehetőséget a találkozásra és az egymástól való tanulásra (5-21 napig).

Például: bevándorló lányok 3 különböző országból érkező csoportja kreatív módszerekkel dolgozza fel az identitás témáját, a csere végén utcaszínházi előadást mutatnak be.

Részletes tájékoztató a projekttípusról

Ifjúsági részvételi tevékenységek

​A pályázattípus keretében helyi, nemzeti vagy nemzetközi projektek valósíthatók meg ifjúsági szervezetek és fiatalok informális csoportjai részvételével. A projektek olyan nemformális tanulási tevékenységeket foglalnak magukba, amelyek elősegítik a fiatalok aktív részvételét és lehetőséget teremtenek a fiatalok és döntéshozók közti párbeszéd kialakulására.

Részletes tájékoztató a projekttípusról

Lehetőség szakembereknek

A fiatalokkal foglalkozó szakembereknek is lehetőségük van kompetenciáik bővítésére a társadalmi bevonás és sokszínűség terén:

Képzés, partnerkereső tevékenység, tanulmányút és jobshadowing keretében egyaránt lehetőség nyílhat a hátrányos helyzetű fiatalokkal való munkához szükséges kompetenciák elsajátítására, fejlesztésére.

Például: távoli vagy vidéki térségekben dolgozó ifjúságsegítők gyűlnek össze Európa különböző országaiból, hogy megosszanak egymással olyan módszereket, amiket a rosszabb infrastruktúrával rendelkező, szegényebb területeken élő fiatalokkal való munkában alkalmazhatnak.

Részletes tájékoztató a projekttípusról

Együttműködést célzó partnerségek: keretében a résztvevő szervezetek nemzetközi együttműködések terén szerezhetnek tapasztalatot, erősíthetik kapacitásukat és magas minőségű innovatív módszereket valósíthatnak meg. A szervezetek számára szakmai megújulást is jelenthet, és lehetőséget ad szektorok közti együttműködések kialakítására

Például: ifjúsági szervezetek, iskolák és társadalmi szolgáltatók működnek együtt különböző országokból annak érdekében, hogy a korai iskolaelhagyás problémájára megoldásokat dolgozzanak ki.

Részletes tájékoztató a projekttípusokról:

Kiemelt finanszírozás

​Fontos, hogy a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiataloknak is lehetőségük legyen részt venni Erasmus+ ifjúsági projektekben, akárcsak a többi fiatalnak. Előfordul, hogy ehhez további anyagi támogatásra van szükség. Az Erasmus+ programban speciális igényekre (pl. személyi asszisztens, segédeszköz bérlése, stb.) és rendkívüli költségekre (pl. mentor, coach, vízum, stb.) külön támogatás igényelhető.  

Amennyiben a pályázati anyagból kiderül, hogy a projektbe bevont fiataloknak miért okozna nehézséget a részvétel a támogatásként igényelt kiemelt finanszírozás nélkül, és hogy pontosan mihez szükséges ez, az extra költségek akár 100%-ára is támogatás nyerhető.

További támogatás

Az anyagi támogatáson kívül számos más mód van a hátrányos helyzetű fiatalok nemzetközi projektekben való részvételének elősegítésére. Ezek a következők lehetnek:

Előkészítő látogatás (Preparatory Visit)

Az előkészítő látogatás alkalmat nyújt a bizalom kiépítésére, a partnerszervezetekkel való együttműködés mélyebb megalapozására. Ezeken a látogatásokon a projektbe bevont fiatalok is részt vehetnek.

Kísérő személyek

Lehetőség van olyan személyekre is támogatást igényelni, akik védelem, támogatás és segítségnyújtás céljából kísérik el a sajátos nevelési igényű (fogyatékossággal élő) résztvevőket (akár fiatalokat, akár ifjúságsegítőket) a mobilitási tevékenységre.

További csoportvezetők

Lehetőség van a szigorú minimumon felüli csoportvezetők bevonására, ha a résztvevők profilja ezt indokolttá teszi.

Megerősített mentorálás

Önkéntes projektek résztvevőjeként a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok megerősített mentori segítséget kaphatnak a beilleszkedéshez és a tanulási folyamat segítéséhez.

Nyelvi támogatás 

Az Erasmus+ és Európai Szolidaritási Testület minden projektjében elérhető lesz az online nyelvi támogatás.

Elismertetés

Minden ifjúsági projekt résztvevő jogosult Youthpass tanúsítványra. Ez egyaránt használható a projektben szerzett tanulási eredmények tudatosítására, valamint tanúsítványként a munkaerőpiacon.A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×