Társadalmi befogadás az ifjúsági szektorban

Az Erasmus+ program egyik fő prioritása

Az ifjúsági szektorban különböző pályázattípusok és kiegészítő támogatások érhetők el olyan szervezetek számára, amelyek kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalokkal foglalkoznak.

Társadalmi befogadás az ifjúsági szektorban
Társadalmi befogadás az ifjúsági szektorban

Kik a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok? 

  • egészségügyi problémával vagy fogyatékossággal élők
  • tanulási nehézségekkel küzdők
  • különböző kulturális hátterűek, akiket veszélyeztet a hátrányos megkülönböztetés
  • szegénységben élők
  • társadalmi akadályokkal küzdők
  • hátrányos helyzetű térségekben élők

Ifjúsági projektek segítségével életre szóló élményekkel gazdagodhatnak ezek a fiatalok, és valódi változás jöhet életükbe!

Méltányosság mindenkinek

A lehetőségek egyenlő hozzáférhetősége mindenkit megillet. Sajnos vannak fiatalok, akik hátrányból indulnak. Az Erasmus+ program ifjúsági szektora (és az Európai Szolidaritási Testület) éppen ezért kiemelt támogatást nyújt a társaikhoz képest kevesebb lehetőséggel rendelkező fiataloknak, akik egy nemzetközi mobilitási projektben egész életre szóló élményeket szerezhetnek.

Tanulás - másképp!

Egy nemzetközi ifjúsági projekt sokkal többet jelent egy utazásnál: a más kultúrákkal való találkozás a szemeket, szíveket és gondolkodást egyaránt megnyitja. A fiatalok tanulását nemformális módszerekkel történő valódi bevonás segíti elő. A mobilitási projektek a résztvevőkre épülnek, és azokkal a témákkal foglalkoznak, amik leginkább érdeklik őket, így a fiatalok egy bátorító közegben indulhatnak el személyes fejlődésük útján.

Projekttípusok

Az Erasmus+ ifjúsági területén, valamint az Európai Szolidaritási Testület programban számos olyan projektformára lehet pályázni, amik kifejezetten hasznosak lehetnek hátrányos helyzetű fiataloknak:

Lehetőségek fiataloknak

Nemzetközi ifjúsági csere

Különböző országokból érkező fiatalok csoportjainak teremt lehetőséget a találkozásra és az egymástól való tanulásra (5-21 napig).

Például: bevándorló lányok 3 különböző országból érkező csoportja kreatív módszerekkel dolgozza fel az identitás témáját, a csere végén utcaszínházi előadást mutatnak be.

Részletes tájékoztató a projekttípusról

Ifjúsági részvételi tevékenységek

​A pályázattípus keretében helyi, nemzeti vagy nemzetközi projektek valósíthatók meg ifjúsági szervezetek és fiatalok informális csoportjai részvételével. A projektek olyan nemformális tanulási tevékenységeket foglalnak magukba, amelyek elősegítik a fiatalok aktív részvételét és lehetőséget teremtenek a fiatalok és döntéshozók közti párbeszéd kialakulására.

Részletes tájékoztató a projekttípusról

Lehetőség szakembereknek

A fiatalokkal foglalkozó szakembereknek is lehetőségük van kompetenciáik bővítésére a társadalmi bevonás és sokszínűség terén:

Képzés, partnerkereső tevékenység, tanulmányút és jobshadowing keretében egyaránt lehetőség nyílhat a hátrányos helyzetű fiatalokkal való munkához szükséges kompetenciák elsajátítására, fejlesztésére.

Például: távoli vagy vidéki térségekben dolgozó ifjúságsegítők gyűlnek össze Európa különböző országaiból, hogy megosszanak egymással olyan módszereket, amiket a rosszabb infrastruktúrával rendelkező, szegényebb területeken élő fiatalokkal való munkában alkalmazhatnak.

Részletes tájékoztató a projekttípusról

Együttműködést célzó partnerségek: keretében a résztvevő szervezetek nemzetközi együttműködések terén szerezhetnek tapasztalatot, erősíthetik kapacitásukat és magas minőségű innovatív módszereket valósíthatnak meg. A szervezetek számára szakmai megújulást is jelenthet, és lehetőséget ad szektorok közti együttműködések kialakítására

Például: ifjúsági szervezetek, iskolák és társadalmi szolgáltatók működnek együtt különböző országokból annak érdekében, hogy a korai iskolaelhagyás problémájára megoldásokat dolgozzanak ki.

Részletes tájékoztató a projekttípusokról:

Kiemelt finanszírozás

​Fontos, hogy a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiataloknak is lehetőségük legyen részt venni Erasmus+ ifjúsági projektekben, akárcsak a többi fiatalnak. Előfordul, hogy ehhez további anyagi támogatásra van szükség. Az Erasmus+ programban speciális igényekre (pl. személyi asszisztens, segédeszköz bérlése, stb.) és rendkívüli költségekre (pl. mentor, coach, vízum, stb.) külön támogatás igényelhető.  

Amennyiben a pályázati anyagból kiderül, hogy a projektbe bevont fiataloknak miért okozna nehézséget a részvétel a támogatásként igényelt kiemelt finanszírozás nélkül, és hogy pontosan mihez szükséges ez, az extra költségek akár 100%-ára is támogatás nyerhető.

További támogatás

Az anyagi támogatáson kívül számos más mód van a hátrányos helyzetű fiatalok nemzetközi projektekben való részvételének elősegítésére. Ezek a következők lehetnek:

Előkészítő látogatás (Preparatory Visit)

Az előkészítő látogatás alkalmat nyújt a bizalom kiépítésére, a partnerszervezetekkel való együttműködés mélyebb megalapozására. Ezeken a látogatásokon a projektbe bevont fiatalok is részt vehetnek.

Kísérő személyek

Lehetőség van olyan személyekre is támogatást igényelni, akik védelem, támogatás és segítségnyújtás céljából kísérik el a sajátos nevelési igényű (fogyatékossággal élő) résztvevőket (akár fiatalokat, akár ifjúságsegítőket) a mobilitási tevékenységre.

További csoportvezetők

Lehetőség van a szigorú minimumon felüli csoportvezetők bevonására, ha a résztvevők profilja ezt indokolttá teszi.

Megerősített mentorálás

Önkéntes projektek résztvevőjeként a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok megerősített mentori segítséget kaphatnak a beilleszkedéshez és a tanulási folyamat segítéséhez.

Nyelvi támogatás 

Az Erasmus+ és Európai Szolidaritási Testület minden projektjében elérhető lesz az online nyelvi támogatás.

Elismertetés

Minden ifjúsági projekt résztvevő jogosult Youthpass tanúsítványra. Ez egyaránt használható a projektben szerzett tanulási eredmények tudatosítására, valamint tanúsítványként a munkaerőpiacon.A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×